Bảng báo giá Switch Cisco Catalyst 1000 Series

Giới thiệu Cisco Catalyst 1000 Series

Thiết bị chuyển mạch Cisco Catalyst 1000 Series là thiết bị chuyển mạch Lớp 2 dành cho doanh nghiệp Gigabit Ethernet được thiết kế cố định cho các doanh nghiệp nhỏ và văn phòng chi nhánh. Đây là dòng switch Access đơn giản, linh hoạt và an toàn lý tưởng cho việc triển khai kết nối Internet và IoT.

Cisco Catalyst 1000 hoạt động trên Phần mềm Cisco IOS và hỗ trợ quản lý thiết bị và quản lý mạng đơn giản thông qua Giao diện dòng lệnh (CLI) cũng như giao diện người dùng web. Các thiết bị chuyển mạch này cung cấp bảo mật mạng nâng cao, độ tin cậy của mạng và hiệu quả hoạt động cho các tổ chức quy mô vừa và nhỏ (SMB) với quy mô nhân viên từ 10 đến 250 người.

Bảng báo giá Switch Cisco Catalyst 1000 Series mới nhất từ hãng

Mã sản phẩm Tên Sản phẩm List Price (giá từ hãng công bố) Giá Thị Trường Giá tại CNTTShop
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1GSFP and RJ-45 combo uplinks
C1000-8T-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
$770
7,053,200 VNĐ Giá tốt
C1000-8T-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
$693
6,347,880 VNĐ
Giá tốt
C1000-8P-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
$785
7,190,600 VNĐ Giá tốt
C1000-8P-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
$707
6,476,120 VNĐ Giá tốt
C1000-8FP-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks
$1,345
12,320,200 VNĐ Giá tốt
C1000-8FP-E-2G-L 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS
$1,211
11,092,760 VNĐ Giá tốt
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 2x 1G SFP uplinks
C1000-16T-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks
$1,195
10,946,200 VNĐ Giá tốt
C1000-16T-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS
$1,076
9,856,160 VNĐ Giá tốt
C1000-16P-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
$1,395
12,778,200 VNĐ Giá tốt
C1000-16P-E-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS
$1,256
11,504,960 VNĐ Giá tốt
C1000-16FP-2G-L 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks
$2,390
21,892,400 VNĐ Giá tốt
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 1G SFP uplinks
C1000-24T-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
$1,270
11,633,200 VNĐ Giá tốt
C1000-24P-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
$2,120
19,419,200 VNĐ Giá tốt
C1000-24FP-4G-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
$3,355
30,731,800 VNĐ Giá tốt
C1000-48T-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks
$2,100
19,236,000 VNĐ Giá tốt
C1000-48P-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks
$3,360
30,777,600 VNĐ Giá tốt
C1000-48FP-4G-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks
$6,925
63,433,000 VNĐ Giá tốt
Cisco Catalyst 1000 Series Switches with 4x 10GSFP+ uplinks
C1000-24T-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
$2,774
25,409,840 VNĐ Giá tốt
C1000-24P-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
$3,070
28,121,200 VNĐ Giá tốt
C1000-24FP-4X-L 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
$4,825
44,197,000 VNĐ Giá tốt
C1000-48T-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks
$4,080
37,372,800 VNĐ Giá tốt
C1000-48P-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
$5,100
46,716,000 VNĐ Giá tốt
C1000-48FP-4X-L 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks
$8,395
76,898,200 VNĐ Giá tốt

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2022 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản