[FortiOS 5.6] Hướng dẫn cấu hình HA trên Firewall Fortigate

mô hình kết nối HA trên fortinet

Mô hình kết nối HA sử dụng firewall Fortigate

Lưu ý: Hướng dẫn này áp dụng với các thiết bị đang chạy phiên bản FortiOS 5.6. Với các phiên bản OS thấp hoặc cao hơn, các bước thực hiện có 1 vài thay đổi.


Trước khi bắt đầu, bạn phải kiểm tra chắc chắn phiên bản FortiOS trên cả 2 con Fortigate phải giống nhau và 2 cổng kết nối HA phải được cấu hình không nhận IP từ DHCP hoặc PPPoE.Theo mô hình trên, một FortiGate Backup (Slave hay Backup) được cài đặt và kết nối với một FortiGate đã được cài đặt trước đó (Master hay Primary) để tạo thành một cụm High Availability (HA) giúp cải thiện độ tin cậy của mạng và tăng tính sẵn có của mạng.

Bài viết này hướng dẫn cấu hình HA trên Fortigate sử dụng giao thức FortiGate Clustering Protocol (FGCP). Giao thức này có 3 mode để cấu hình là Standalone, Active-active, Active-passive. Ở đây chúng ta sử dụng kiểu HA là Active-passive, khi đó 1 thiết bị hoạt động sẽ đóng vai trò là Master, 1 thiết bị dự phòng. Lưu lượng mạng trong LAN sẽ đi qua Switch => External-Primary và đi ra ngoài internet. Trong trường hợp Master bị lỗi thì Slave sẽ hoạt động cho đến khi Master được xử lý xong. Lúc này lưu lượng mạng sẽ đi qua con External-Backup và ra internet.

Kiểm tra thiết bị

Trước khi cấu hình, bạn phải chắc chắn 2 thiết bị chạy cùng 1 phiên bản FortiOS và actice license ( nếu có) trước khi thêm vào HA Cluster. Các license cần active trước bao gồm FortiCare SupportIPS, AntiVirus,Web Filtering, Mobile MalwareFortiClient, FortiCloud, và virtual domains (VDOMs). Các thiết bị Fortigate trong HA Cluster phải cùng level cho các license FortiGuard, FortiCloud, FortiClient, và VDOMs. Riêng license FortiToken có thể active sau vì license FortiToken đồng bộ xuống tất cả các Cluster Members.

Bạn cũng có thể cài đặt bất kỳ license của bên thứ ba nào trên FortiGate chính trước khi tạo cụm. Khi cụm được hình thành, chứng chỉ của bên thứ ba được đồng bộ hóa với các FortiGate trong Cluster.

Cấu hình 1 Fortigate là Master ( trên sơ đồ là External-Primary)

[Tùy chọn] Trên Fortigate Master, vào System > Settings  và thay đổi hostname là External-Primary (bước này có thể bỏ qua)

change hostname firewall fortinet

Vào System > HA, chọn

  • ModeActive-Passive.
  • Device priority: Cài đặt chỉ số Device priority cao hơn giá trị mặc định (trong ví dụ là 250), thiết bị nào có chỉ số Device priority cao nhất sẽ là Master (Primary), các thiết bị có chỉ số Device priority cao thứ 2 sẽ là Master trong trường hợp Master bị lỗi.
  • Group name: Tên Cluster Group
  • Password: Password xác thực để các Cluster member joint vào group
  • Heartbeat interfaces: chọn 2 port (trong sơ đồ là port 3 và port 4). Hai port này sẽ gửi các bản tin trao đổi để xác định xem các thiết bị có hoạt động bình thường hay không và đồng bộ cấu hình giữa các member
  • Heartbeat Interface Priority: thiết lập chỉ số này trên cả 2 cổng là 50

cấu hình các thông số HA

Sau khi nhập xong tất cả thông tin, nhấn OK để hoàn tất. Khi chưa kết nối với Slave, External-Primary vẫn tạo thành 1 Group và hoạt động bình thường như 1 con Master trong Cluster

cấu hình HA trên fortigate

Nếu có các cụm HA FortiOS khác trong mạng của bạn, bạn có thể cần thay đổi ID nhóm cụm bằng lệnh CLI này:

External-Primary#config system ha
External-Primary#set group-id 25
External-Primary#end

Cấu hình trên Slave (trên sơ đồ là External-Backup)

Kết nối backup FortiGate vào hệ thống mạng, kết nối với primary bằng 2 interface được thiết lập trong phần Heartbeat interfaces. Việc kết nối 2 port này vào Fortigate có thể dẫn tới gián đoạn hệ thống mạng do bị loop, vì vậy nên kết nối 2 port này khi có ít lưu lượng truy câp mạng hoặc sau khi cấu hình HA xong mới connect vào hệ thống

connect HA fortigate

Các switch phải được sử dụng giữa cluster và Internet, giữa cluster và các mạng nội bộ, như thể hiện trong sơ đồ mạng. Bạn có thể sử dụng bất kỳ switch nào để thực hiện các kết nối này.

[Tùy chọn] Trên Fortigate Slave, vào System > Settings  và thay đổi hostname là External-Backup (bước này có thể bỏ qua)

Configuring the backup FortiGate for HA

Vào System > HA, cấu hình các thông số giống với trên con External-Primary (trừ thông số Device priority, trong ví dụ này là 50). Thông số Device priority trên con Slave phải được đặt thấp hơn trên con Master để chắc chắn thiết bị này sẽ luôn là thiết bị Backup

Configuring the backup FortiGate for HA 1

Nếu có các cụm HA FortiOS khác trong mạng của bạn, bạn có thể cần thay đổi ID Group bằng lệnh CLI, Group ID này phải giống với trên External-Primary:

External-Backup#config system ha
External-Backup#set group-id 25
External-Backup#end

Sau khi lưu cấu hình và heartbeat interfaces được kết nối, FortiGates sẽ tìm kiếm và tạo thành các cụm Cluster. Hệ thống mạng lúc này có thể bị gián đoạn trong vài giây do các thiết bị trong Cluster đàm phán và bầu chọn master. Sau khi lưu cấu hình trên Slave xong, quay trở lại con Master và reload lại trình duyệt web, lúc này sẽ thấy External-Primary đang là Master và chạy bình thường, còn External-Backup là Slave và ở chế độ unactive.

config HA fortinet

Kiểm tra topo mạng, truy cập vào Dashboard > Physical Topology

mô hình mạng dùng HA

Như vậy là bạn đã hoàn thành cấu hình HA mode Acrive-Passive trên 2 thiết bị Fortinet, lúc này traffic trong mạng sẽ đi qua External-Primary, khi External-Primary bị lỗi thì External-Backup sẽ được active và lúc này traffic sẽ đi qua External-Backup cho đến khi External-Primary được xử lý xong

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản