Hướng dẫn Active License Router Cisco

Bài viết này hướng dẫn các bạn Active license đối với các dòng router của Cisco IRS4000 Series, ISR 2900 Series, ISR 1900 Series, ISR 4400 Series, ISR 4300 Series.

Với các dòng router của Cisco, khi mua về có nhiều option license bạn có thể mua để kích hoạt các tính năng trên router như SEC license, throughput license ... Sau khi mua license bạn sẽ có các file license dạng xxxx.lic. Để cài đặt file file license này, bạn phải cài đặt các phần mềm tftp, tfp... như SolarwinTFTPServer, TFTPd32. Sau khi cài đặt TFTP Server xong, copy file license vào trong thư mục gốc của TFTP.

Cắm dây mạng giữa laptop cài đặt tftp và router. Đặt IP tĩnh cho laptop và cổng kết nối trên router

kết nối tftp serverMô hình và địa chỉ IP gán cho Router và TFTP Server

Đặt ip cho cổng mạng trên Router

Router(config)#int f0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip add 192.168.1.99 255.255.255.0

Ping đến địa chỉ TFTP Server

Router#ping 192.168.1.98
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.98, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Lưu ý: Đối với các dòng Router mới của Cisco như Cisco ISR4000 series, bạn phải cho phép TFTP trên cổng mạng chỉ định (trong ví dụ này là cổng fa0/0) thông qua câu lệnh:

Router(config)#ip tftp source-interface f0/0

Cài đặt license và chờ đợi đến khi có thông báo license được cài đặt thành công

Router#license install tftp://192.168.1.1/FDO22241GVZ_20181014212247331.lic
Installing licenses from "tftp://192.168.1.1/FDO22241GVZ_20181014212247331.lic"
Installing...Feature:throughput...Successful:Supported
1/1 licenses were successfully installed
0/1 licenses were existing licenses
0/1 licenses were failed to install

Router#
*Oct 15 03:54:57.275: %ISR_THROUGHPUT-6-LEVEL: Throughput level has been set to 50000 kbps
*Oct 15 03:54:57.276: %LICENSE-6-INSTALL: Feature throughput 1.0 was installed in this device. UDI=ISR4321/K9:FDO22241GVZ; StoreIndex=1:Primary License Storage
Router#

Kiểm tra license (kiểm tra mục tương ứng với license vừa active)

Router#show license feature
Feature name  Enforcement  Evaluation  Subscription  Enabled  RightT oUse
appxk9            yes        yes            no          no       yes
uck9              yes        yes            no          no       yes
securityk9        yes        yes            no          no       yes
ipbasek9          no         no             no          yes      no
FoundationSuiteK9 yes        yes            no          no       yes
AdvUCSuiteK9      yes        yes            no          no       yes
cme-srst          yes        yes            no          no       yes
hseck9            yes        no             no          no       no
throughput        yes        yes            no          yes      yes
internal_service  yes        no             no          no       no

Router#

Đối với license throughput dùng cho dòng Router Cisco ISR4000, sau khi cài đặt license xong bạn phải actice license lên thì license mới có hiệu lực. Xem bài viết 

>> Activating Throughput License on Router Cisco ISR4000 Series

 

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2023 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản