Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0979 925 386

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

Activating Throughput License on Router Cisco ISR4000 Series

Đối với router Cisco ISR4000 Series, bạn có thể tăng hiệu suất của  router bằng cách mua Performance Licenses.

>> Xem ngay các mã Router Cisco giá tốt nhất thị trường tại CNTTShop

Các loại Performance license sử dụng cho dòng Router Cisco ISR4000:

Platform

Performance-on-Demand License

Features

ISR4451

FL-44-PERF-K9

Increases the performance from base performance 1 Gbps to 2 Gbps

ISR4431

FL-44-PERF-K9

Increases the performance from base performance 500 Mbps to 1 Gbps

ISR4351

FL-4350-PERF-K9

Increases the performance from base performance 200 Mbps to 400 Mbps

ISR4331

FL-4330-PERF-K9

Increases the performance from base performance 100 Mbps to 300 Mbps

ISR4321

FL-4320-PERF-K9

Increases the performance from base performance 50 Mbps to 100 Mbps

ISR4221

FL-4220-PERF-K9

Increases the performance from base performance 35 Mbps to 75 Mbps

Các bước active license

1. Cài đặt license

Bạn có thể tham khảo các bước Active license router cisco

Tuy nhiên với license throughput, bạn cài đặt và có thông báo thành công nhưng khi kiểm tra thì license vẫn chưa được active

Router#show license feature
Feature name  Enforcement  Evaluation  Subscription  Enabled  RightT oUse
appxk9            yes        yes            no          no       yes 
uck9              yes        yes            no          no       yes 
securityk9        yes        yes            no          no       yes 
ipbasek9          no         no             no          yes      no 
FoundationSuiteK9 yes        yes            no          no       yes 
AdvUCSuiteK9      yes        yes            no          no       yes 
cme-srst          yes        yes            no          no       yes 
hseck9            yes        no             no          no       no 
throughput        yes        yes            no          no       yes 
internal_service  yes        no             no          no       no

Router#show flatform hardware throughput level
The current throughput level is 50000 kb/s

Để kích hoạt license, bạn phải cấu hình kích hoạt thông lượng lên

2. Kích hoạt thông lượng router Cisco

Chẳng hạn, bạn mua license FL-4320-PERF-K9 để tăng thông lượng router ISR4321 từ 50Mbps lên 100Mbps chúng ta dùng lệnh

Router(config)#platform hardware throughput level 100000
%The config will take effect on next reboot
Router(config)#exit
Router#reload

System configuration has been modified. Save? [yes/no]:y
Building configuration...

[OK]

Proceed with reload? [confirm]

Sau khi reboot lại router license đã được kích hoạt và thông lượng router đã tăng lên 100Mbps

Router#show license feature
Feature name  Enforcement  Evaluation  Subscription  Enabled  RightT oUse
appxk9            yes        yes            no          no       yes 
uck9              yes        yes            no          no       yes 
securityk9        yes        yes            no          no       yes 
ipbasek9          no         no             no          yes      no 
FoundationSuiteK9 yes        yes            no          no       yes 
AdvUCSuiteK9      yes        yes            no          no       yes 
cme-srst          yes        yes            no          no       yes 
hseck9            yes        no             no          no       no 
throughput        yes        yes            no          yes      yes 
internal_service  yes        no             no          no       no

Router#show platform hardware throughput level
The current throughput level is 100000 kb/s

Lê Văn Tuấn

Là chuyên gia trong lĩnh vực Network System, Security, Server.. Có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn giải pháp mạng, triển khai các giải pháp CNTT và phân phối thiết bị mạng Switch, Wifi, Router, Máy chủ Server, Lưu trữ Storage, Tường lửa Firewall, Video Conferencing, Module quang, Load Balancing. Hiện tại tôi là Founder và Managing Director công ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop.vn).

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan