Tìm địa chỉ IP và địa chỉ  MAC của 1 port với Cisco ACI, check IP and MAC Cisco APIC

 

Trong bài này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn cách tìm địa chỉ IP và MAC của 1 cổng trên switch qua giao diện quản trị Cisco ACI, được thực hiện trên:

  • Giao diện Web GUI
  • Giao diện câu lệnh CLI

Sử dụng giao diện Web GUI

Trong giao diện web, chọn Fabric > Inventory > Topology, tiếp chọn Global End-Points, Mac End-Points để xem Địa chỉ IP và Địa chỉ Mac trên giao diện như hình bên dưới:

show ip and mac address of a port with cisco aci web gui

Sử dụng câu lệnh CLI

Sử dụng lệnh hiển thị giao diện lldp ethernet x / x trên Leaf Switch để tìm địa chỉ MAC trên giao diện Ethx / x. Ta thực hiệu câu lệnh:

show mac of a port with cisco aci command cli

Sử dụng câu lệnh hiển thị endpoints mac MAC_address trên APIC để hiển thị IP và Giao diện, vlan… Ta thực hiện câu lệnh:

Show ip of port with interface Cisco ACI command CLI

Như vậy, chúng ta đã có thể tìm thông tin địa chỉ IP và địa chỉ MAC của 1 cổng trên switch 1 cách dễ dàng qua cả giao diện Web và dòng lệnh CLI. Khi quản trị mạng, chúng ta không thể tránh khỏi việc quên đị chỉ IP và MAC của thiết bị, nên đây là 1 cách rất hữu hiệu giúp bạn có quản trị mạng 1 cách dễ dàng hơn.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản