Hướng dẫn shutdown nhiều cổng Cisco ACI, Shutdown ports Cisco APIC

 

Trong bài này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn các shutdown nhiều cổng trên switch cùng lúc thông qua giao diện quản trị Cisco ACI, cách tắt nhiều cổng vật lý hoặc Port-channel cùng lúc. Thực hiện qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI.

Sử dụng giao diện Web GUI

Shutdown cổng vật lý

Trong giao diện Web, chọn Fabric > Pod 1, Chọn switch bạn muốn shutdown cổng. Tiếp theo, chọn Interface > Physical Interfaces, chọn cổng bạn muốn shutdown, nhấp chuột phải vào cổng và chọn Disable.

Shutdown Physical Ports Cisco ACI with Web GUI

Sử dụng câu lệnh CLI

Shutdown cổng vật lý

Các bước thực hiện

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-10

Chỉ định giao diện mà bạn đang định cấu hình. Bạn có thể chỉ định loại giao diện và danh tính. Đối với cổng Ethernet, hãy sử dụng “ethernet slot / port.”

Bước 4:

shutdown

Example: apic1(config-leaf-if)# shutdown

Shutdown các cổng Ethernet 1/2 đến Ethernet 1/10 trên leaf 102

Ví dụ: Shutdown cổng ethernet 1/2 đên Ethernet 1/10 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

Shutdown Physical Ports Cisco ACI command CLI

Shutdown Port Channel

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface port-channel [fex ]

Chỉ định Port Channel mà bạn đang định cấu hình.

Bước 4:

Shutdown

Example: apic1(config-leaf-if)# shutdown

Shutdown giao diện trên leaf 102.

Ví dụ: Shutdown giao diện po10 đến interface po20 trên leaf 101, ta thực hiện câu lệnh:

Shutdown Port Channel Cisco ACI command CLI

Như vậy, chúng ta đã có thể thực hiện shutdown nhiều cổng vật lý hoặc Port-channel thông qua giao diện quản trị Cisco ACI, đơn giản và nhanh gọn. Thực hiện qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI, giúp người có ít khinh nghiệp về quản trị mạng cũng có thể định cấu hình cho thiết bị.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản