Logo CNTTShop.vn

Hotline: 0979 925 386

Công Ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương
NTT03, Line 1, Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn Reset Switch Juniper EX2200 về Cấu hình mặc định

Tổng quan

Bài viết này cung cấp thông tin về các phương pháp để reset switch Juniper EX2200 về cấu hình mặc định của nhà máy. Do sự khác biệt về phần cứng vật lý, quy trình đặt lại mặc định nhà máy của EX2200 khác với reset switch Juniper EX3200 và EX4200.

Nguyên tắc hoạt động

  • Trong hệ điều hành Junos 11.1 hoặc mới hơn, phương pháp thiết lập lại cấu hình mặc định của nhà máy cho switch Juniper EX2200, là sử dụng equest system zeroize Junos CLI để xóa tất cả dữ liệu, bao gồm cả tệp cấu hình và nhật ký.
  • Sau khi thực thi lệnh, EX2200 sẽ được khởi động lại với cấu hình mặc định của nhà máy.
  • Trong các phiên bản Junos trước 11.1, equest system zeroize Junos CLI không hoạt động như mong đợi.

Reset Switch Juniper EX2200 về Cấu hình mặc định

Nguyên nhân

Equest system zeroize Junos CLI xóa tất cả dữ liệu, bao gồm các tệp cấu hình và nhật ký, như được hiển thị bên dưới:

lab@EX2200> request system ? 
Possible completions:
certificate Manage X509 certificates
configuration Request operation on system configuration
halt Halt the system
license Manage feature licenses
logout Forcibly end user's CLI login session
power-off Power off the system
reboot Reboot the system
scripts Manage scripts (commit, op, event)
services Request service applications information
snapshot Archive data and executable areas
software Perform system software extension or upgrade
storage Request operation on system storage
CurrentlyErase all data, including configuration and log files  <--
{master:0}
lab@EX2200> request system

Nhưng, có một vấn đề với lệnh này; theo PR511216, lệnh này không hoạt động như mong đợi trong các phiên bản Junos trước 11.1. Ngay cả khi nó được thực hiện, cấu hình hiện tại vẫn được giữ nguyên.

Các bước thực hiện

Đối với các phiên bản Junos trước 11.1, Khuyến nghị là sử dụng một trong các phương pháp sau để trả về EX2200 về mặc định gốc:
 
Thực hiện các lệnh sau:
 
lab@EX2200> request system configuration rescue delete
lab@EX2200> start shell user root 
Password:
root@EX2200% cd /config
root@EX2200% rm -rf juniper.conf*
root@EX2200% cd /config/db/config
root@EX2200% rm -rf juniper.conf.*
root@EX2200% reboot

hoặc sử dụng lện rm -R * để xóa toàn bộ tập tin hệ thống

lab@EX2200> request system configuration rescue delete
lab@EX2200> start shell user root 
Password:
root@EX2200% cd /config
root@EX2200% rm -R *
root@EX2200% reboot

Sau khi reboot xong, switch Juniper EX2200 sẽ khởi động với chế độ mặc định của nhà sản xuất.

Lê Văn Tuấn

Là chuyên gia trong lĩnh vực Network System, Security, Server.. Có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn giải pháp mạng, triển khai các giải pháp CNTT và phân phối thiết bị mạng Switch, Wifi, Router, Máy chủ Server, Lưu trữ Storage, Tường lửa Firewall, Video Conferencing, Module quang, Load Balancing. Hiện tại tôi là Founder và Managing Director công ty TNHH Công Nghệ Việt Thái Dương (CNTTShop.vn).

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan