Hướng dẫn đổi mô tả cổng Cisco ACI, change description port Cisco APIC

 

Trong bài viết này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn cách để đổi mô tả 1 cổng trên switch Cisco qua giao diện quản trị Cisco ACI (qua giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách đổi mô tả trên 1 cổng vật lý hoặc 1 Port-channel hoặc 1 vPC. Cách thực hiện phương pháp API REST để thêm mô tả “nhóm” và đổi mô tả cho 1 nhóm cổng.

Sử dụng giao diện Web GUI

Đổi mô tả trên cổng vật lý

Trong giao diện Web, đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch bạn muốn thay đổi mô tả. Tiếp  theo, chọn Interface > Physical Interfaces, và chọn các cổng bạn muốn thay đổi mô tả, thay đổi mô tả ở phía bên phải. Sau đó, nhấn vào Submit để thực hiện.

Đổi mô tả trên cổng vật lý qua giao diện Cisco ACI Web GUI

Đổi mô tả trên Port-channel

Đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch bạn muốn thay đổi mô tả. Tiếp  theo, chọn Interface > PC Interfaces, và chọn các cổng bạn muốn thay đổi mô tả, thay đổi mô tả ở phía bên phải. Sau đó, nhấn vào Submit để thực hiện.

Change Description on Port Channel with Cisco ACI WEb GUI interface

Đổi mô tả trên vPC

Đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch bạn muốn thay đổi mô tả. Tiếp  theo, chọn Interface > vPC Interfaces, và chọn các cổng bạn muốn thay đổi mô tả, thay đổi mô tả ở phía bên phải. Sau đó, nhấn vào Submit để thực hiện.

Change Description on vPC with Cisco ACI Web GUI interface

Sử dụng câu lệnh CLI

Đổi mô tả trên cổng vật lý

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mô tả

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2

Chỉ định giao diện mà bạn đang định cấu hình. Bạn có thể chỉ định loại giao diện và danh tính. Đối với cổng Ethernet, hãy sử dụng “ethernet slot / port.”

Bước 4:

description

Example: apic1(config-leaf-if)# description

Thay đổi mô tả của cổng trên leaf 102

Ví dụ: Thay đổi mô tả cổng ethernet 1/2 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

Change Description on Physical Ports with Cisco ACI command CLI

Xem lại cấu hình, ta thực hiện các câu lệnh:

verify Change Description on Physical Ports

Đổi mô tả trên Port-channel

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface port-channel [fex ]

Chỉ định Port-channel mà bạn đang định cấu hình.

Bước 4:

description

Example: apic1(config-leaf-if)# description

Thay đổi mô tả cổng trên leaf 102

Ví dụ: Thay đổi mô tả cổng po10 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

Change description Port Channel with Cisco ACI command CLI

Phương pháp API REST

Phương pháp API REST có thể được sử dụng để thêm mô tả “nhóm” vào các giao diện là thành viên của Khối cổng truy cập. Khối cổng truy cập được định cấu hình trong bộ chọn giao diện của cấu hình giao diện mong muốn. Sử dụng ứng dụng API REST như POSTMAN, bạn có thể ghi chú mô tả cho khối cổng truy cập.

Thực hiện cú pháp POST mẫu: Địa chỉ IP APIC = 1.2.3.4

Sample POST Syntax

REST API Method 1

REST API Method 2

Như vậy, ta đã biết được cách để đổi mô tả 1 cổng trên switch Cisco qua giao diện quản trị Cisco ACI (qua giao diện Web GUI và câu lệnh CLI). Cách đổi mô tả trên 1 cổng vật lý hoặc 1 Port-channel hoặc 1 vPC. Cách thực hiện phương pháp API REST để thêm mô tả “nhóm” và đổi mô tả cho 1 nhóm cổng.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản