Hướng dẫn Enable 1 cổng switch Cisco ACI, No Shutdown port Cisco APIC

 

Trong bài này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn các Enable 1 cổng trên switch Cisco thông qua giao diện quản trị Cisco ACI. Cách bật 1 cổng vật lý hoặc Port-channel, thực hiện qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI.

Sử dụng giao diện Web GUI

Enable 1 cổng vật lý

Trong giao diện Web, đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch mà bạn muốn Enable cổng. Tiếp theo, chọn Interface > Physical Interfaces, chọn cổng mà bạn muốn bật, nhấn phải chuột vào cổng và chọn Enable.

Enable Physical 1 Port with Cisco ACI web GUI interface

Enable 1 Port-channel

Đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch mà bạn muốn Enable cổng. Tiếp theo, chọn Interface > PC Interfaces, chọn cổng mà bạn muốn bật, nhấn phải chuột vào cổng và chọn Enable.

Enable Port Channel with Cisco ACI Web GUI interface

Enable cổng vPC

Đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch mà bạn muốn Enable cổng. Tiếp theo, chọn Interface > vPC Interfaces, chọn cổng mà bạn muốn bật, nhấn phải chuột vào cổng và chọn Enable.

Enable vPC Ports with Cisco ACI Web GUI interface

Sử dụng câu lệnh CLI

No Shutdown 1 cổng vật lý

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2

Chỉ định giao diện mà bạn đang định cấu hình. Bạn có thể chỉ định loại giao diện và danh tính. Đối với cổng Ethernet, hãy sử dụng “ethernet slot / port.”

Bước 4:

No shutdown

Example: apic1(config-leaf-if)# no shutdown

No Shutdown 1 cổng trên leaf 102

Ví dụ: No Shutdown cổng ethernet 1/2 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

No Shutdown Physical Ports with Cisco ACI command CLI

No Shutdown 1 Port-channel

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface port-channel [fex ]

Chỉ định Port-channel mà bạn đang định cấu hình.

Bước 4:

Shutdown

Example: apic1(config-leaf-if)# no shutdown

No Shutdown 1 cổng trên leaf 102

Ví dụ: No Shutdown cổng po10 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

No Shutdown 1 Port-channel with Cisco ACI

Như vậy, chúng ta đã biết thực hiện Enable 1 cổng vật lý hoặc 1 Port-channel thông qua giao diện quản trị Cisco ACI bằng 2 cách:

  • Thực hiện qua giao diện Web GUI
  • Thực hiện qua câu lệnh CLI

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản