Reset Router 1921/K9 1941/K9 về cấu hình mặc định

NOTE: Nếu như bạn muốn có thêm thông tin hoặc được trợ giúp để reset Router, vui lòng thực hiện theo các bước tại Reset Router To Factory Setting, hoặc xem thêm tài liệu hướng dẫn của Cisco Reset a Cisco Router To Factory Setting để có thêm thông tin

Reset sử dụng nút Reset cứng

 • Kết nối dây nguồn với router của bạn và cắm dây nguồn vào nguồn điện
 • Tìm nút reset trên Router (ở mặt sau của router)
 • Nhấn và giữ nút reset, sau đó bật nguồn router lên
 • Giữ nút reset khoảng 10s đến 15s rồi nhả ra
 • Đợi khoảng 5 đến 10 cho đến khi router khởi động xong, Bạn có thể kiểm tra đèn trên router - khi đèn sáng hoặc nhấp nháy, bộ định tuyến sẽ khởi động xong.
 • Tắt router đi
 • Tại thời điểm này, bộ định tuyến của bạn được đặt lại và sẽ khởi động vào cấu hình mặc định gốc vào lần khởi động tiếp theo khi bạn bật nguồn

Reset Router Cisco sử dụng lệnh

 • Kết nối dây nguồn với router của bạn và cắm dây nguồn vào nguồn điện
 • Kết nối Laptop hoặc máy tính để bàn của bạn với cổng console trên bộ định tuyến của bạn bằng cáp console
 • Bật router lên, đợi khoảng 5 đến 10 cho đến khi router khởi động xong, Bạn có thể kiểm tra đèn trên router - khi đèn sáng hoặc nhấp nháy, bộ định tuyến sẽ khởi động xong.
 • Trên laptop, sử dụng các phần mềm để console vào router như putty, SecureCRT, Tera term...
 • Trong CLI của bộ định tuyến, hãy nhập các lệnh in đậm để xóa cấu hình hiện có trên bộ định tuyến của bạn và tải lại cấu hình mặc định gốc trên bộ định tuyến:
  router> enable
  router# write erase
  Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [confirm] 
  router# reload
  Proceed with reload? [confirm] 
  -OR-
  Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes|no] no <Press Enter key>
  OR
  Do you want to save the configuration of the AP? [yes|no] no
 • Chờ cho đến khi quá trình tải lại hoặc xóa hoàn tất và thông báo nhắc hoàn thành sẽ xuất hiện.
 • Tắt ứng dụng Terminal trên laptop và tắt router đi
 • Tại thời điểm này, bộ định tuyến của bạn được đặt lại và sẽ khởi động vào cấu hình mặc định gốc vào lần khởi động tiếp theo khi bạn bật nguồn

Như vậy, bằng cách sử dụng nút Reset cứng hoặc dòng lệnh trên router, bạn đã Reset router về cấu hình mặc định của nhà sản xuất.

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2023 | Việt Thái Dương | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản