Chuyên mục về Fortinet
Cấu hình SSL VPN Web Tunnel Mode trên Fortigate Hướng dẫn cấu hình SSL VPN full tunnel cho Remote User sử dụng Web access hoặc FortiClient để cho phép client có thể truy cập vào mạng nội bộ hoặc truy cập internet thông qua firewall để thực thi các chính sách.
[FortiOS 5.4] Cấu hình Web Filtering - Block 1 website (Facebook, Youtube...) Hướng dẫn cấu hình Web Filtering - Block 1 webside bất kỳ : Ví dụ chặn truy cập vào webside Youtube , facebook.... config FortiGate - Blocking Facebook (5.4)
[FortiOS 5.6] Hướng dẫn cấu hình HA trên Firewall Fortigate Hướng dẫn cấu hình High availability (HA) trên Firewall Fortigate sử dụng phiên bản FortiOS 5.6, cấu hình Clustering trên thiết bị fortigate, High availability with two FortiGates
Giới hạn băng thông với Traffic Shaping trên Fortigate Hướng dẫn cấu hình Traffic Shaping trên thiết bị tường lửa Fortigate để giới hạn băng thông cho 1 hay 1 nhóm địa chỉ IP, User hoặc địa chỉ MAC
[FortiOS 5.4] Cấu hình quản lý truy cập qua địa chỉ MAC trên Fotigate Cấu hình quản lý truy cập qua địa chỉ MAC trên Fortigate. configuration Device MAC Access Control firewall Fortigate .Địa chỉ MAC là gì ? . (Media Access Control):là mã duy nhất được gán bởi nhà sản xuất cho từng phần cứng mạng và từng thiết bị.
[FortiOS 5.4] Hướng dẫn cấu hình Application control Hướng dẫn cấu hình Application control , Configuration Application control Firewall Fortigate Giải pháp Application Control giúp việc kiểm soát ứng dụng của doanh nghiệp hiệu quả hơn.
[FortiOS 5.4] Cấu hình Web Filtering - Block các web bằng FortiGuard Web Filtering Hướng dẫn cấu hình Web Filtering - Block các trang web đồi trụy , bạo lực , có chứa mã độc... Đã được nhận biết và tự động được lưu trữ , update trên FortiGuard server của Fortinet. config FortiGate - config FortiGuard web Filtering (5.4)
[FortiOS 5.4] Cấu hình Web Filtering - Block 1 đề mục trên Website. Hướng dẫn cấu hình Web Filtering - Block 1 đề mục trên Website : Ví dụ chặn truy cập vào forum otofun trên facebook.... config FortiGate - Blocking forum Facebook (5.4)
Chuyên mục chính
Bài viết Xem nhiều nhất
Bài viết nổi bật
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản