Hướng dẫn Enable nhiều cổng Cisco ACI, No shutdown port Cisco APIC

 

Trong bài này, CNTTShop.vn sẽ hướng dẫn các Enable nhiều cổng trên switch Cisco cùng lúc thông qua giao diện quản trị Cisco ACI. Cách bật cùng lúc nhiều cổng vật lý hoặc Port-channel, thực hiện qua cả giao diện Web GUI và câu lệnh CLI.

Sử dụng giao diện Web GUI

Enable nhiều cổng vật lý

Trong giao diện Web, đi đến Fabric > Pod 1, chọn switch mà bạn muốn Enable cổng. Tiếp theo, chọn Interface > Physical Interfaces, chọn các cổng mà bạn muốn bật, nhấn phải chuột vào các cổng đó và chọn Enable.

Enable Physical many Port with Cisco ACI web GUI interface

Sử dụng câu lệnh CLI

No Shutdown nhiều cổng vật lý

Các bước thực hiện:

Command or Action

Purpose

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface ethernet 1/2-10

Chỉ định giao diện mà bạn đang định cấu hình. Bạn có thể chỉ định loại giao diện và danh tính. Đối với cổng Ethernet, hãy sử dụng “ethernet slot / port.”

Bước 4:

No shutdown

Example: apic1(config-leaf-if)# no shutdown

No Shutdown cổng Ethernet 1/2 đến Ethernet 1/10 trên leaf 102

Ví dụ: No Shutdown cổng ethernet 1/2 đến cổng Ethernet 1/10 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

No Shutdown Physical Ports with Cisco ACI command CLI

No Shutdown nhiều Port-channel

Các bước thực hiện:

Câu lệnh

Mục đích

Bước 1:

configure

Example: apic1# configure

Vào chế độ cấu hình chung.

Bước 2:

leaf node-id

Example: apic1(config)# leaf 102

Chỉ định leaf hoặc các leaf được cấu hình. Node-ID có thể là một ID nút đơn hoặc một dải ID, ở dạng node-id1 - node-id2, mà cấu hình sẽ được áp dụng.

Bước 3:

interface type

Example: apic1(config-leaf)# interface port-channel [fex ]

Chỉ định Port-channel mà bạn đang định cấu hình.

Bước 4:

No Shutdown

Example:  apic1(config-leaf-if)# no shutdown

No Shutdown cổng trên leaf 102

Ví dụ: No Shutdown các cổng po10 đến cổng po20 trên leaf 101. Ta thực hiện câu lệnh:

No Shutdown nhiều Port-channel với Cisco ACI command CLI

Như vậy, chúng ta thực hiện Enable nhiều cổng vật lý hoặc Port-channel thông qua giao diện quản trị Cisco ACI, thực hiện qua giao diện Web GUI và câu lệnh CLI. Với giao diện Web GUI sẽ là các đơn giản nhất để cấu hình, dành cho cả người có ít kinh nghiệm về quản trị mạng cũng có thể thực hiện được.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết cùng danh mục
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản