Hướng dẫn Upgrade IOS Switch Cisco Catalyst 3850, 9200, 9300, 9400, 9500, 9600

Hướng dẫn nâng cấp, Upgrade IOS cho các dòng Switch Cisco Catalyst 3850, Cisco Catalyst 9200, Cisco Catalyst 9300, Cisco Catalyst 9400, Cisco Catalyst 9500, Cisco Catalyst 9600 chạy software IOS-XE của Cisco.

Các dòng Switch Cisco Catalyst 3850, Cisco Catalyst 9200, Cisco Catalyst 9300, Cisco Catalyst 9400, Cisco Catalyst 9500, Cisco Catalyst 9600 là dòng switch cấp doanh nghiệp mới của Cisco . Các thiết bị này thường chạy bản OS mới của Cisco, như IOS-XE Lite (Cisco IOS XE Gibraltar) với dòng switch C9200 và C9200L, IOS-XE (Cisco IOS XE Fuji) với các dòng switch C3850 C9300 C9400 C9500 và C9600. 

Các dòng switch này đều có chung phương pháp để nâng cấp IOS, trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn Upgrade với Cisco Catalyst 9200, các dòng khác các bạn làm tương tự.

Bước 1: Clean Up

Bước này để dọn sạch các tệp cài đặt không sử dụng trong trường hợp không đủ dung lượng. Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 1GB dung lượng trong Flash hoặc ổ SSD (với các dòng có thể lắp SSD) để copy và cài đặt OS mới. Nếu chắc chắn dung lượng còn trống nhiều hơn 1GB, bạn có thể bỏ qua bước này để thực hiện ở bước 5.

Sử dụng lệnh "install remove inactive" ở mode EXEC để xóa các file không sử dụng:

Switch# install remove inactive
install_remove: START Mon Mar  3 17:46:18 IST 2020
Cleaning up unnecessary package files
No path specified, will use booted path flash:packages.conf
Cleaning flash:
  Scanning boot directory for packages ... done.
  Preparing packages list to delete ...
    cat9k_lite-rpbase.16.09.02.SPA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k_lite-rpboot.16.09.02.SPA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k_lite-srdriver.16.09.02.SPA.pkg
      File is in use, will not delete.
    cat9k_lite-webui.16.09.02.SPA.pkg
      File is in use, will not delete.
    packages.conf
      File is in use, will not delete.
  done.

The following files will be deleted:
[switch 1]:
/flash/cat9k_lite_iosxe.16.09.02.SPA.bin

Do you want to remove the above files? [y/n] yes
[switch 1]:
Deleting file flash:cat9k_lite_iosxe.16.09.02.SPA.bin ... done.
SUCCESS: Files deleted.
--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing Post_Remove_Cleanup on all members
  [1] Post_Remove_Cleanup package(s) on switch 1
  [1] Finished Post_Remove_Cleanup on switch 1
Checking status of Post_Remove_Cleanup on [1]
Post_Remove_Cleanup: Passed on [1]
Finished Post_Remove_Cleanup
SUCCESS: install_remove  Mon Mar  3 17:47:20 IST 2020
Switch#

Bước 2: Copy Image mới vào trong Flash

Copy OS mới vào trong ổ Flash hoặc SSD bằng FTP, TFTP ... Đảm bảo bạn có thể ping từ máy tính đến Switch bằng cách đặt IP cho interface vlan 1 hoặc đặt ip cho interface kết nối đến máy tính. Nếu có USB bạn có thể sử dụng usb để upgrade OS cho switch. Lệnh tương tự là copy usbflash0:cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin flash:

Sử dụng lệnh "copy tftp://10.8.0.6//cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin flash:" để copy OS từ tftp server và flash:

Switch# copy tftp://10.8.0.6//cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin flash:

Destination filename [cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin]?
Accessing tftp://10.8.0.6//cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin...
Loading /cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin from 10.8.0.6 (via GigabitEthernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 601216545 bytes]

601216545 bytes copied in 50.649 secs (11870255 bytes/sec)

Sử dụng lệnh "dir flash:*.bin" để kiểm tra OS đã được copy vào trong Flash.

Switch# dir flash:*.bin
Directory of flash:/*.bin

Directory of flash:/

434184 -rw- 601216545 Oct 31 2018 10:18:11 -07:00 cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin
11353194496 bytes total (8976625664 bytes free)

Bước 3: Cài đặt các tham số boot

Sử dụng lệnh "boot system flash:packages.conf" để cài đặt boot cho switch.

Switch#config t
Switch(config)# boot system flash:packages.conf
Switch(config)# exit
Switch#wr

Sử dụng lệnh "show boot system" để kiểm tra tham số boot của hệ thống

Switch#show boot system

BOOT variable = flash:packages.conf .

Bước 4: Upgrade lên IOS-XE mới

Sử dụng lệnh "install add file flash:cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin activate commit" để cài đặt IOS-XE mới vừa copy và flash.

Lưu ý sau khi cài đặt xong switch sẽ tự động reboot, bạn nên lưu cấu hình hoặc ngừng các dịch vụ trước khi thực thi lệnh này.

Switch# install add file flash:cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin activate commit
install_add_activate_commit: START Mon Mar  3 17:32:18 IST 2020

*Dec  3 17:32:21.642 IST: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: Switch 1 R0/0: install_engine: Started install one-shot flash:cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bininstall_add_activate_commit: Adding PACKAGE

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed?
Please confirm you have changed boot config to flash:packages.conf [y/n]y

--- Starting initial file syncing ---
Info: Finished copying flash:cat9k_lite_iosxe.16.10.01.SPA.bin to the selected switch(es)
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
  [1] Add package(s) on switch 1
  [1] Finished Add on switch 1
Checking status of Add on [1]
Add: Passed on [1]
Finished Add

Image added. Version: 16.10.1.0.214
install_add_activate_commit: Activating PACKAGE

gzip: initramfs.cpio.gz: decompression OK, trailing garbage ignored
Following packages shall be activated:
/flash/cat9k_lite-webui.16.10.01.SPA.pkg
/flash/cat9k_lite-srdriver.16.10.01.SPA.pkg
/flash/cat9k_lite-rpboot.16.10.01.SPA.pkg
/flash/cat9k_lite-rpbase.16.10.01.SPA.pkg

This operation requires a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y
--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
  [1] Activate package(s) on switch 1
  [1] Finished Activate on switch 1
Checking status of Activate on [1]
Activate: Passed on [1]
Finished Activate

--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members

*Dec  3 17:36:43.102 IST: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: Switch 1 R0/0: rollback_timer: Install auto abort timer will expire in 7199 seconds  [1] Commit package(s) on switch 1
  [1] Finished Commit on switch 1
Checking status of Commit on [1]
Commit: Passed on [1]
Finished Commit

Install will reload the system now!
SUCCESS: install_add_activate_commit  Mon Mar  3 17:37:03 IST 2020

Bước 5: Khởi động lại và xóa các file IOS cũ

Sau khi switch khởi động xong, dùng lệnh "show version" để kiểm tra phiên bản OS đang hoạt động. Nếu mọi thứ đã hoạt động bình thường các bạn lặp lại bước 1 xóa các file IOS cũ để giải phóng bộ nhớ.

Đối với việc Downgrade OS xuống bản thấp hơn các bạn chỉ cần copy file os phiên bản thấp hơn vào flash và làm tương tự như việc Upgrade.

Chúc các bạn thành công!

Bình luận bài viết!

Có 0 bình luận:
Chuyên mục chính
Bài viết liên quan
Sản phẩm liên quan

hệ thống website: cnttshop.com

CNTTShop.vn là Premium Distributor của hãng Allied Telesis và là Đối Tác của Cisco Systems VN.
Copyright @ 2015-2021 | Viet Sun Technology Co., Ltd | Nghiêm cấm tái bản khi chưa được cho phép bằng văn bản