C3850-NM-2-40G Cisco Catalyst 3850 2 x 40 Gigabit Network Module

Phân phối C3850-NM-2-40G (C3850 NM 2 40G) Cisco Catalyst 3850 2 x 40 Gigabit Ethernet network module chính hãng, gọi ngay để được giá tốt nhất
Mã sản phẩm: C3850-NM-2-40G
Tình trạng: Còn hàng
Check Giá List

C3850-NM-2-40G Cisco Catalyst 3850 2 x 40 Gigabit Ethernet network module

-----------------------------------------------------------

Part Number           : C3850-NM-2-40G
Spare Part Number : C3850-NM-2-40G=

Bảo hành                 : 12 tháng
Made In                   : Asia

Tất cả các cổng của module Cisco  C3850-NM-2-40G đều là các cổng Natively GigabitEthernet và được cấu hình từ FortyGigabitEthernet1/1/1 đến  FortyGigabitEthernet1/1/2 và từ TenGigabitEthernet1/1/1 đến TenGigabitEthernet1/1/8 để sử dụng các module quang QSFP 40G và 4x10G breakout cable. Khi sử dụng module QSFP 40G , mặc định sẽ sử dụng các cổng FortyGigabitEthernet, còn các cổng TenGigabitEthernet sẽ không được sử dụng.

Interface Action

FortyGigabitEthernet1/1/1

Configure this interface

FortyGigabitEthernet1/1/2

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/1

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/2

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/3

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/4

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/5

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/6

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/7

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/8

Disregard

Nếu sử dụng 4x10G breakout cable, các cổng 10G sẽ được sử dụng

Interface Action

FortyGigabitEthernet1/1/1

Disregard

FortyGigabitEthernet1/1/2

Disregard

TenGigabitEthernet1/1/1

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/2

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/3

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/4

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/5

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/6

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/7

Configure this interface

TenGigabitEthernet1/1/8

Configure this interface

C3850-NM-2-40G Cisco Catalyst 3850 2 x 40 Gigabit Ethernet network module

Các module quang dưới đây có thể sử dụng cho Module Cisco C3850-NM-2-40G

QSFP-H40G-CU1M

40GBASE-CR4 QSFP 1m passive

QSFP-4SFP10G-CU0-5M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU SFP+ 0,5m

QSFP-H40G-AOC30M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 30m

QSFP-H40G-AOC25M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 25m

QSFP-H40G-AOC20M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 20m

QSFP-H40G-AOC15M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 15m

QSFP-H40G-AOC10M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 10m

QSFP-H40G-AOC7M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 7m

QSFP-H40G-AOC5M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 5m

QSFP-H40G-AOC3M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 3m

QSFP-H40G-AOC2M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 2m

QSFP-H40G-AOC1M

40GBase-AOC QSFP to QSFP 1m

QSFP-4X10G-AOC10M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 10m

QSFP-4X10G-AOC7M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 7m

QSFP-4X10G-AOC5M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 5m

QSFP-4X10G-AOC3M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 3m

QSFP-4X10G-AOC2M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 2m

QSFP-4X10G-AOC1M

40GBase-AOC QSFP to 4 SFP+ 1m

QSFP-H40G-ACU10M

40GBASE-CR4 QSFP 10m active

QSFP-H40G-ACU7M

40GBASE-CR4 QSFP 7m active

QSFP-H40G-CU5M

40GBASE-CR4 QSFP 5m passive

QSFP-H40G-CU4M

40GBASE-CR4 QSFP 4m passive

QSFP-H40G-CU3M

40GBASE-CR4 QSFP 3m passive

QSFP-H40G-CU2M

40GBASE-CR4 QSFP 2m passive

QSFP-H40G-CU0-5M

40GBASE-CR4 QSFP 0,5m passive

QSFP-4X10G-AC10M

40GBASE-CR4 QSFP 4 10GBASE-CU SFP+ 10m

QSFP-4X10G-AC7M

40GBASE-CR4 QSFP 4 10GBASE-CU SFP+ 7m

QSFP-4SFP10G-CU5M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU 5m

QSFP-4SFP10G-CU4M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU 4m

QSFP-4SFP10G-CU3M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU 3m

QSFP-4SFP10G-CU2M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU 2m

QSFP-4SFP10G-CU1M

40GBASE-CR4 QSFP to 4 10GBASE-CU 1m

QSFP-40G-ER4

40GBASE-ER4 1310nm 40km LC Duplex SMF

QSFP-4X10G-LR-S

4x10GBASE-LR 1310nm 10km MPO12 SMF

WSP-Q40GLR4L

40GBASE-LR4L QSFP 1310 nm 2km SMF

QSFP-40G-LR4

40GBASE-LR4 1310nm 10km LC SMF

QSFP-40G-CSR4

4 lanes 850 nm 300m MPO-12 MMF

FET-40G

Fabric Extender 850nm 150m MMF

QSFP-40G-SR4

40GBASE-SR4 850nm 150m MMF

QSFP-40G-BD-RX

832 - 918nm 150m MMF Transceiver

QSFP-40G-SR-BD

832 - 918nm 150m MMF Transceiver

QSFP-40G-LR4-S

1310nm 10km LC Duplex SMF

QSFP-40G-SR4-S

40GBASE-SR4 4 lanes 850 nm 150m MMF

Module C3850-NM-2-40G dùng được cho các part sau của Cisco

Product Number

Description

WS-C3850-48U-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48U-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet UPOE ports, with 1100WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)

WS-C3850-48T-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)

WS-C3850-48T-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48P-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)

WS-C3850-48P-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48F-L

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1 RU, LAN Base feature set (StackPower cables need to be purchased separately)

WS-C3850-48F-S

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Base feature set

WS-C3850-48T-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48P-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 715WAC power supply 1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-48F-E

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, with 1100WAC power supply 1 RU, IP Services feature set

WS-C3850-24PW-S

Cisco Catalyst 3850 24-port PoE IP Base with 5 access point license

WS-C3850-48PW-S

Cisco Catalyst 3850 48-port PoE IP Base with 5 access point license

WS-C3850-12X48U-L

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, LAN Base feature set

WS-C3850-12X48U-S

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, IP Base feature set

WS-C3850-12X48U-E

Stackable 48 10/100/1000 with 12 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, IP Services feature set

WS-C3850-24XU-L

Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, LAN Base feature set

WS-C3850-24XU-S

Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, IP Base feature set

WS-C3850-24XU-E

Stackable 24 100Mbps/1/2.5/5/10 Gbps UPOE Ethernet ports, with 1100W AC power supply 1RU, IP Services feature set

Bạn đang cần tư vấn về sản phẩm: #C3850-NM-2-40G ?

Bạn cần báo giá tốt nhất!
Hỗ trợ kinh doanh
Mr. Lê Tuấn
0906 051 599
Ms. Phạm Quý
096 350 6565
Ms. Nguyễn Thủy
0962 052 874
Ms. Vũ Thị Kim Dung
0967 415 023
Ms Hoa
0868 142 066
Ms Vinh
0862 323 559
Ms Tuyên
0369 832 657
Hỗ trợ kỹ thuật
Mr. Hiếu
0981 264 462
Mr Vinh
0973 805 082
Mr Đạt
0941 164 370
Check giá trên mobile
Thanh toán online

CNTTShop.vn là đối tác của Cisco Systems Vietnam Ltd
Copyright @ 2017-2019 CNTTShop Ltd. | Viet Thai Duong Technologies Co., Ltd | All Rights Reserved.